Call Back

מה נותן לך שירות VoIPe Call Back?

VoIPe Call Back הינו שירות לחברות אשר מחויבות לתת מענה למתקשר תחת אילוצי זמן. חברות כמו סוכנויות ביטוח או נותני שירות המעוניינים למנוע מלקוחותיהם זמן המתנה ממושך בזמן עומס.

בזמן המתנה למענה ע"י נציג מוצגת אפשרות למתקשר לחזרה מאוחרת בשיחה חוזרת ללא ביטול מיקומו בתור. 

VoIPe Call Back הינו שירות הקול באק המתקדם מסוגו ונמצא בשימוש אצל מספר רב של חברות אשר מייעלות את השירות והחוויה ללקוח באמצעותו.
מגוון יכולות יחודיות המשפרות את החוויה ללקוח והופכים את VoIPe Call Back למתקדם מסוגו. להלן מספר דוגמאות:

הצגה לנציג בשיחה נכנסת שהשיחה היא משירות קולבק ולא שיחת המתנה רגילה.

בעת קבלת השיחה למתקשר מושמעת הודעה ייעודית.

מתן אפשרות למשתמש לבקש התקשרות במועד אחר לפני השיחה עם הנציג.

שליחת מסרון (SMS) למתקשר במידה ולא ענה ("היי, ניסינו להשיגך, אל אל חשש ננסה שוב עוד מעט... מיקומך ישמר!")

הגדרת מספר ניסיונות ופסק הזמן ביניהם.

שליחת מסרון ייעודי לאחר מספר ניסיונות ("היי ניסינו להשיגך מספר פעמים אנא חזור אלינו לכשתוכל...")

הגדרת שעות פעילות (המאפשרות לא לקבל שיחות חוזרות מעבר לשעות העבודה)

יצירת "משימה" ל CRM\ERP כגון : תעוד מספר נסיונות ובעת אי השגת הלקוח

רוצים לשמוע עוד?

WhatsApp chat